Thông điệp từ Thành long

CÔNG TY BẢO VỆ THÀNH LONG cung cấp DỊCH VỤ BẢO VỆ từ năm 2009, với 12 năm kinh nghiệm bảo vệ và hơn 1000 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Công ty bảo vệ Thành Long đã trưởng thành vượt bậc, đúc kết nhiều kinh nghiệm thực tế nên được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ để bảo vệ tài sản và bảo vệ an ninh cá nhân./

Công ty được quản lý bởi những cán bộ chuyển ngành từ lực lượng an ninh và quân đội như từ các Đoàn đặc nhiệm và Lữ đoàn 74 TC2 - BQP. Nhân viên bảo vệ Thành Long được chọn lọc từ nguồn nhân lực đầu vào đủ phẩm chất và thể chất, luôn sàng lọc để có được nhân viên bảo vệ phù hợp, có tố chất của Người bảo vệ. Công tác đào tạo nghiệp vụ bài bản kỹ lưỡng, nhân viên bảo vệ được trang bị kiến thức pháp luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp.