Đại học Đà Nẵng

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp Dịch vụ bảo vệ cho Đại học Đà Nẵng và các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng như Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Đại học sư phạm, Trường Đại học ngoại ngữ, trường ĐH Công nghệ Thông tin và truyền thông Việt Hàn, Khoa Y dược, Khao TDTT,...