Bê tông

Công ty bảo vệ Thành Long Quảng Nam cung cấp Dịch vụ bảo vệ cho Công ty Intimex tại các trạm trộn bê tông Núi Thành Quảng Nam, trạm trộn bê tông Hòa Cầm, bảo vệ văn phòng Công ty tại số 53 Trường Sơn, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng